Om Solkartan

Med hjälp av kartan kan du se vilka delar av byggnaden som har mest solinstrålning och ungefär hur mycket energi som kan produceras under ett år. Beräkningarna ska ses som en uppskattning. Kartan är baserad på data från juni 2017, solpotentialen kan därför inte visas på fastigheter byggda efter mätningen.

Solkartan har tagits fram av Malmö Stad med stöd från Energimyndigheten.


Så använder du tjänsten

Det finns två sätt att räkna ut solpotentialen på.

Välj hus
  1. Klicka på "Välj hus".
  2. Leta upp fastigheten du vill räkna ut potentialen på, antingen genom att söka eller genom att zooma och dra.
  3. Klicka på fastigheten. Om du har använt sökfunktionen, kommer det nu att finnas två markörer.
Rita yta
  1. Klicka på "Rita yta"
  2. Skapa en yta genom att klicka på olika punkter. Du ska börja och sluta på samma ställe.
Description 1

Rita yta

Description 2

Välj hus

Description 3

Slå av/på kartlagret som visar solpotential

Description 4

Växla mellan karta och flygfoto